Adatok védelme

WEBÁRUHÁZ     Our company is Kabel-Ring Ltd. Hungary English language Kábel-Ring Kft. magyar nyelv

Adatkezelési tájékoztató

A Kábel-Ring Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Maglódi u. 14/A Adószáma: 14725768-2-42, Cégjegyzék száma: 01-09-916969) mint Adatkezelő, az általa nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („Ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen „Kábel-Ring Kft. adatvédelmi szabályzata” alapján jár el.

Az Ügyfél adatainak megadásával – adatkezelő figyelmeztetése alapján -, magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit. Adatkezelő felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az adatkezelési szabályzat nyilvános, az adatkezelési szabályzata megismerhető a cég honlapján és a cég székhelyén. Az adatkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

 

 

Adatvédelmi szabályzat itt letölthető:

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató jelen honlaphoz itt letölthető:

 

 

 

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez: A hozzájáruló nyilatkozat itt letölthető

Tájékoztató szerződéses adatkezelésről: Tájékoztató szerződéses adatkezelésről itt letölthető

Tájékoztató kamerás megfigyelésről: Tájékoztató kamerás megfigyelésről itt letölthető

Ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés: Ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés itt letölthető